بتن و ساختمان

الیاف شیشه در بتن

پنجشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۶ ق.ظ

استفاده از الیاف شیشه در بتن موجب تقویت و افزایش استحکام سازه های بتنی می شود.

 

الیاف شیشه

 

 

الیاف شیشه

 

 

الیاف شیشه

 

 

 

 

الیاف شیشه

 

 

 

 

 

الیاف شیشه

 

 

 

 

 

 

 

الیاف شیشه

 

 

 

 

 

الیاف شیشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱/۰۴/۰۲
بی نام